MVO

Montapacking houdt zich al vanaf de start in 1999 concreet bezig met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Dit is ook de grootste succesfactor van Montapacking.
Enkele punten waar Montapacking al haar maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt:

 

Samenwerking

Montapacking heeft een permanente samenwerking met diverse sociale werkplaatsen. Deze samenwerking is een strategische keuze van Montapacking. Minimaal 10 procent van de medewerkers die worden aangenomen zijn mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Montapacking ziet het als haar taak om als regionale werkgever ook een kans te geven aan mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking.
Aangezien niet alle werkzaamheden geschikt zijn voor deze mensen heeft Montapacking op alle vier haar vestigingen aparte (rustige) ruimtes gemaakt in het bedrijfspand waar deze medewerkers, onder professionele begeleiding, kunnen werken. Deze medewerkers zijn uiterst gemotiveerd en leveren een hoge mate van kwaliteit.
Deze medewerkers, die al weer vele jaren voor Montapacking werken worden ingezet voor specifieke inpakwerkzaamheden; zoals het opbouwen van displays, het verpakken van kaarten en het verpakken van snoep. De praktijk heeft ons afgelopen jaren geleerd dat dit team zeer zorgvuldig en nauwkeurig haar werkzaamheden bij ons inhouse uitvoert.
Het doel van Montapacking is om ook deze medewerkers zoveel mogelijk te betrekken bij de dagelijkse bedrijfsvoering en hen zo onderdeel van het totale team te laten zijn. Montapacking behandeld deze medewerkers ook als volwaardige serieuze medewerkers.

Sterk@Werk

images-werkplekken-montapacking-Sterk@Werk is een kleinschalige vorm van dagbesteding voor jongeren met een beperking tussen de 16 en 30 jaar. Deze jongeren worden aan de hand genomen en begeleid gedurende de werkzaamheden die ze verrichten in één van onze leuke en inspirerende werkplekken. Het doel dat ze nastreven is: ‘Ontwikkeling van hun vaardigheden en mogelijkheden in echte werkomgevingen, met als eventueel resultaat uitstroom naar een bedrijf.’

Montapacking is één van die werkplekken. De jongeren leren binnen Montapacking hoe ze moeten omgaan met structuur en verantwoordelijkheid. Ze helpen met het verpakken van de goederen, samenstellen van pakketten en het ordenen van het gedane werk als voorwerk voor de andere medewerkers van Montapacking. Ze kunnen zelfs doorgroeien tot bijvoorbeeld orderpicker.

Meer info over Sterk@Werk? Kijk op www.sterkatwerk.nl

SOVAK

Samen met onze eigen medewerkers werken er bij Montapacking Packaging Services ook medewerkers via SOVAK. SOVAK is een zorgorganisatie die mensen met een verstandelijke beperking ondersteunt, omdat ze een grotere afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Via SOVAK werken er cliënten vanaf 18 jaar met een lichte tot matige verstandelijke beperking bij Montapacking.
Ze zetten zich in als volwaardige werknemers, en zo zien we ze ook. Het zijn collega’s en hardwerkende medewerkers van Montapacking waar we trots op zijn.

Nieuwe medewerkers van SOVAK doorlopen een stage van 3 maanden om te kijken of het werk bij ze past. Ze leren om min of meer zelfstandig aan het werk te zijn.
Doordat ze ‘gewoon’ werkzaam zijn bij Montapacking, bevordert dat de integratie en interactie tussen cliënten en de samenleving.

Meer info over SOVAK Kijk op www.sovak.nl

Sponsoring Roparun

Elk jaar sponseren we Roparun, dit jaar Team 135 Goudriaan. De Roparun is een estafetteloop van ongeveer 520 kilometer van Parijs naar Rotterdam of vanaf Hamburg naar Rotterdam waarbij mensen,
in teamverband, een sportieve prestatie leveren om op die manier geld op te halen voor mensen met kanker.

Roparun team 135 Goudriaan - Montapacking

Tour for life

Dit jaar sponsoren we Gerard Wemmers die mee gaat fietsen met de Tour for life.
Tour for Life is een tocht die in acht dagen van Italië naar Nederland fietst, klassieke etappes met magische cols.
Opbrengst voor succesvol kankeronderzoek.
www.tourforlife.nl

tour-for-life-logo1-590x255

Milieu

Alle vestigingen van Montapacking werken volgens de eisen van het ISO 14000 milieu managementsysteem. ISO 14001 is één van de normen van de ISO 14000 serie en wordt wereldwijd toegepast om milieumanagementsystemen op te zetten en te certificeren. Ook het scheiden van onze afvalstromen is voor Montapacking al jaren een basisregel.

Blauwzaam

Wij doen mee met het Blauwzaam energieconvenent II. Onlangs is hiervoor aan ons de oorkonde uitgereikt. We hebben dus een reductie van meer dan 10% gehaald op onze CO2 Footprint binnen een periode van 3 jaar (2011-2014). Onze CO2-uitstoot daalde namelijk in die 3 jaar met 12,6%. De uitstoot daalde van 206 ton naar 180 ton (daling van 26 ton). Dit kwam door een afname van het elektriciteitsverbruik en zakelijk verkeer.

Om dit te bereiken, kochten we bijvoorbeeld een machine die van het oud papier opvulmateriaal maakt voor het verzenden van pakketjes voor onze webshops. Dit reduceert de hoeveelheid oud papier sterk. Ons nieuwe warehouse is voorzien van LED-verlichting. We hebben bewegingssensoren in het warehouse en de toiletten aangebracht. We doen aan foliescheiding: het aantal restafvalcontainers is hiermee verlaagd van 7 naar 5. De medewerkers worden zo extra gemotiveerd om alle folie apart te houden.  Iedere werkplek voorzien van 2 monitors, om zo het onnodig uitprinten van mails te verlagen. We hebben extra bewegingssensoren laten installeren in de kantine, trappenhuizen en op de productieafdeling. Het brandstofverbruik en het nieuwe rijden meer aandacht geven. En de airco op kantoren en productieruimten is onderzocht.